Pomoc prawna – Adwokat Katarzyna Janiak

W naszej kancelarii w Piaszecznie koło Warszawy oferujemy pomoc w sprawach karnych, cywilnych, spadkowych i nie tylko. Oferujemy indywidualne podejście do każdego problemu. Przenalizowaliśmy ponad 500 zagadnień prawnych i wystąpiliśmy ponad 200 razy przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu nasza pomoc prawna jest bardzo profesjonalna. Reprezentujemy Państwa nie tylko w Warszawie i okolicach, ale również na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą z poszczególnych kategorii prawnych.

Oferujemy pomoc prawą przede wszystkim w następujących obszarach prawa:

 • Prawo karne
 • Sprawy cywilne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo spadkowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo karne

Oferujemy pomoc klientom indywidualnym i biznesowym w przypadku postępowania karnego. Nasza kancelaria w Piasecznie udziela wsparcia w postaci porad prawnych oraz reprezentowania Klienta przed sądami i organami administracyjnymi. Reprezentujemy oskarżonych, podejrzanych, pokrzywdzonych oraz udzielamy wsparcia świadkom. Pomagamy na kolejnych etapach prowadzenia sprawy, w tym w postępowaniu przygotowawczym, wykonawczym oraz sądowym. Ponadto dokładnie wyjaśniamy te aspekty postępowania, które bezpośrednio dotykają naszych Klientów z uwzględnieniem przysługujących praw i obowiązków.

Prawo cywilne

Szereg czynności, które podejmujemy każdego dnia podlegają z reguły pod prawo cywilne, regulujące szeroko pojęte stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi a prawnymi. W naszej kancelarii prawnej w Piasecznie udzielamy wsparcia w sprawach między innymi o alimenty, o separację, o władzę rodzicielską, rozwodowych, itp. Mamy pełną świadomość, iż stera rodzinna jest szczególnie newralgiczną kwestią, dlatego zapewniamy podczas prowadzenia sprawy pełną dyskrecję i poufność oraz wysoką kulturę osobistą naszych prawników.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację
 • podział majątku wspólnego po rozwodzie
 • alimenty,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy związane z ojcostwem i macierzyństwem
 • uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego

Prawo spadkowe

Świadome przygotowanie się do przekazania majątku, jego przyjęcia lub odrzucenia, wymaga znajomości zawiłości przepisów, zdefiniowanych przez prawo spadkowe. Kancelaria w Piasecznie świadczy wsparcie, uczestnicząc w postępowaniach stwierdzających nabycie, przyjęcie lub odrzucenie majątku oraz w dochodzeniu, na rzecz osób pominiętych, zachowku. Adwokaci pomagają też w zabezpieczaniu dóbr otrzymanych, a gdy zaistnieją przesłanki o błędach i uchybieniach, wnioskują o stwierdzenie nieważności testamentu oraz wspierają w przeprowadzeniu podziału majątku.

Prawo gospodarcze

 • bieżąca, stała obsługa prawna przedsiębiorców,
 • reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego
 • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał, umów handlowych,
 • sporządzanie opinii prawnych

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi wszystkich instancji,
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg na decyzje administracyjne,
 • sporządzenie pism, wniosków lub innych dokumentów na potrzeby procedur administracyjnych,

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie w imieniu płatników składek i ubezpieczonych odwołań od decyzji organów rentowych (m. in. ZUS, KRUS) oraz reprezentacja przed sądami wszystkich instancji w zakresie:
  • Podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • Emerytur, w tym wcześniejszych emerytur i świadczeń przedemerytalnych
  • Zasiłków: macierzyńskich, chorobowych, opiekuńczych, pogrzebowych, wyrównawczych oraz świadczenia rehabilitacyjnego
  • Rent: z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnych, socjalnych
  • Restrukturyzacji zadłużenia, abolicji, rozłożenia na raty, umorzenia
  • Ustalania kapitału początkowego i stażu pracy
  • Świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Janiak

NIP: 1231400496

ul. T. Kościuszki 33 lok. 218, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie

Poniedziałek - Piątek: 9 - 17