Prawo cywilne

Oferujemy pomoc prawną adwokata w sprawach regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego. Udzielamy porad prawnych stronom w postępowaniach dotyczących szeroko pojętych stosunków cywilnoprawnych między osobami fizycznymi a prawnymi. Poza doradztwem podejmujemy się także sporządzenia odpowiednich dokumentów, np. wniosków, pozwów w sposób poprawny pod kątem formalnym oraz merytorycznym. Ponadto występujemy w roli reprezentantów naszych Klientów przez sądami oraz organami administracyjnymi.

W ramach czynności realizowanych przez kancelarię, nasi adwokaci podejmują się prowadzenia spraw cywilnych takich jak między innymi:

 • odszkodowania zadośćuczynienia m.in. z tytułu wypadków, błędów w sztuce lekarskiej oraz bezumownego korzystania z nieruchomości, w tym nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę,
 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o naruszenie prawa własności oraz naruszenie posiadania,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • nieruchomości:
  • sprawy o zasiedzenie,
  • ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu,
  • obrót gruntami rolnymi,
  • sprawy o wydanie nieruchomości,
  • sprawy związane z najmem lokali oraz ochroną praw lokatorów,
  • sprawy o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych,
  • podział nieruchomości i ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  • reprezentowanie w konfliktach wynikających z korzystania i zarządu nieruchomością,
 • sprawy konsumenckie:
   • poszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
   • postępowania o uznanie zapisów umownych za tzw. klauzule niedozwolone, zwłaszcza w zakresie umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowy funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty) oraz kredytów walutowych (tzw. kredyty frankowe),
 • postępowanie egzekucyjne.

Konsultacje z prawnikiem

Jeżeli nie są Państwo pewni czy sytuacja, w której się znaleźliście i w której potrzebujecie pomocy adwokata, kwalifikuje się w zakres prawa cywilnego, to możecie zgłosić się do naszej kancelarii w Piasecznie. Po zapoznaniu się ze sprawą, adwokat wyrazi opinię czy jest ona regulowana przez przedmiotową kodyfikację czy należy sięgnąć do innych regulacji prawnych, przy czym nie pozostawimy Państwa samym sobie, ponieważ w naszej kancelarii prowadzimy sprawy podlegające pod różne zakresy ustawodawcze. Podczas spotkania z adwokatem udzielone zostaną Państwu wyjaśnienia co do możliwych dróg wyjścia z danej sytuacji, mając na uwadze w pierwszej kolejności wszelkie polubowne rozwiązania, a w ostateczności wejście na drogę sądową.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Janiak

NIP: 1231400496

ul. T. Kościuszki 33 lok. 218, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie

Poniedziałek - Piątek: 9 - 17