Prawo karne – Kancelaria Piaseczno

Zapewniamy pomoc prawników w sprawach regulowanych przez Kodeks karny, który reguluje działania i kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Podstawowymi źródłami, służącymi za odwołania w przypadku postępowania karnego są: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy. Istotnym aktem jest także ustawa Kodeks karny skarbowy. Wszelkie te przepisy, składające się na szeroko pojęte prawo karne cechują funkcje takie jak: ochronna, sprawiedliwości, gwarancyjna, kompensacyjna, a także prewencyjna.

W ramach czynności, które podejmuje prawnik z naszej kancelarii z Piaseczna, w ramach postępowania karnego wchodzi wsparcie w:

  • szeroko pojętych sprawach karnych, w tym również karnych gospodarczych, o wykroczenia oraz z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • postaci obrony oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
  • postaci obrony skazanych w postępowaniu wykonawczym;
  • formie reprezentowania oskarżycieli prywatnych i posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

Sprawy karne

Nasz prawnik udziela wsparcia klientom indywidualnym oraz biznesowym zapewniając pomoc na poszczególnych etapach postępowania karnego, między innymi w czasie postępowania dowodowego pod nieobecność oskarżonego, w trakcie śledztwa i dochodzenia w zakresie prowadzenia postępowań karnych, ale udzielamy także pomocy podejrzanym oraz świadkom i pokrzywdzonym. Objaśniamy naszym Klientom jak przebiegają kolejne etapy prowadzenia postępowania karnego, z jakich elementów się składają i w jaki sposób będą uczestniczyć w danej sprawie – w zależności od roli jaką mają.

Oprócz doradztwa prawnego wobec naszych Klientów proponujemy również pomoc w postacie reprezentowania nie tylko przed sądami, ale także właściwymi organami administracyjnymi. Działamy przy tym na rzecz osób dorosłych, ale też w sprawach karnych nieletnich – przy czym na zadach określonych w Kodeksie karnym odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Osoby nieletnie, które dopuszczą się czynu zabronionego po ukończeniu 15 roku życia również mogą odpowiadać na zasadach określonych w przedmiotowym kodeksie w konkretnych sytuacjach (określonych w stosownych artykułach).

Pomoc z zakresu prawa karnego

Nasi prawnicy wyjaśniają Klientom wszelkie możliwe kary, które grożą im (jeśli są oskarżonymi lub podejrzanymi), a także przysługujące prawa i obowiązki – w przypadku każdej roli w jakiej występują w danym procesie (pokrzywdzony, świadek, itp.). Jednocześnie zapoznajemy z możliwymi rozwiązaniami danej sytuacji, mając na względzie interes Klienta oraz obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Janiak

NIP: 1231400496

ul. T. Kościuszki 33 lok. 218, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie

Poniedziałek - Piątek: 9 - 17