Prawo spadkowe

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed formami ustawowymi. Jednak złożoność zagadnień, związanych z przekazywaniem majątku oraz zabezpieczaniem najbliższych, tworzy liczne problemy, które ujawniają się podczas postępowania sądowego. Pomoc w rozwianiu wątpliwości, utrudniających zainteresowanym przyjęcie lub odrzucenie spadku, leży w zakresie kompetencji Kancelarii.
Porządkowanie spraw spadkowych może być długotrwałe co niesie za sobą ryzyko niszczenia wchodzących w skład spadku składników majątkowych. W tym czasie osoby potencjalnie dziedziczące, nie wiedząc jak przyjąć lub odrzucić zapisany majątek, toczyć będą walkę z zawiłościami przepisów kodeksu cywilnego. Uczestnictwo adwokata w stwierdzeniu nabycia, przyjęciu lub odrzuceniu i zabezpieczeniu dóbr majątkowych, wpływa na skrócenie czasu trwania całego postępowania.

Stwierdzenie nabycia spadku

Prawa i obowiązki, związane z zabezpieczonymi dobrami materialnymi, nabywane są po śmierci jednostki, przez osoby ku temu powołane. Określony licznymi regulacjami system dziedziczenia, wymaga wsparcia ze strony Kancelarii, w zderzeniu z zawiłościami, jakie determinuje prawo spadkowe. Kancelaria świadczy pomoc na każdym etapie postępowania, uczestnicząc w takich zadaniach, jak stwierdzenie nabycia spadku, zadecydowanie o jego przyjęciu lub odrzuceniu, jak również zabezpieczeniu, a także wnioskując o stwierdzenie nieważności testamentu. Adwokaci zatrudnieni w kancelarii w Piasecznie prowadzą również postępowania na rzecz osób nieuwzględnionych w testamencie, którym przysługuje prawo do nabycia dóbr w drodze dziedziczenia ustawowego, uwarunkowanego przez prawo spadkowe. Adwokat pomaga również w podważeniu, a tym samym stwierdzeniu nieważności testamentu zmarłego, gdy istnieją wątpliwości względem jego wiarygodności lub przesłanki o błędach.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Prowadząc postępowania cywilne przed sądami powszechnymi zarówno w stolicy, jak i poza nią, Kancelaria adwokacka udziela pomocy w stwierdzeniu nabycia, przyjęciu lub odrzuceniu dziedziczonego majątku. Adwokaci wspierają zabezpieczenie spadku i ochronę własności, a w razie konieczności dążą do ustalenia rzeczywistego kręgu uczestników procesu, którym przysługują prawa do dziedziczenia, potwierdzone ważnym testamentem i przepisami konstytucyjnymi.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Janiak

NIP: 1231400496

ul. T. Kościuszki 33 lok. 218, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie

Poniedziałek - Piątek: 9 - 17