Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest zawsze indywidualnie z każdym Klientem, z uwzględnieniem rodzaju sprawy, stopnia jej złożoności oraz nakładu czasu i pracy niezbędnych do jej przeprowadzenia.

Nasze wynagrodzenie

W zależności od potrzeb Klienta możemy zaoferować rozliczanie w drodze:

  • jednorazowej opłaty,
  • systemu godzinowego – wynagrodzenie za łączną liczbę godzin poświęconych na prowadzenie sprawy wg ustalonej stawki godzinowej
  • systemu ryczałtowego – stosowany przy stałej obsłudze prawnej, stała opłata miesięczna za ściśle określony katalog usług
  • systemu mieszanego – połączenie systemu ryczałtowego i godzinowego
  • system częściowego succes fee – kwota wynagrodzenia podstawowego + dodatkowe honorarium w razie pomyślnego wyniku sprawy

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Janiak

NIP: 1231400496

ul. T. Kościuszki 33 lok. 218, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie

Poniedziałek - Piątek: 9 - 17